Obchodní podmínky

Martin Businský
Se sídlem Kaplířova 220, Sulejovice 41111

Identifikační číslo 07506139

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Všeobecné obchodní podmínky – VOP.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Businský, Kaplířova 220, Sulejovice 41111, IČO 07506139 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro vstupné na ČÍNA FEST 2024. Zakoupením vstupného divák souhlasí s jejich kompletním zněním. Změna programu, obsazení nebo termínu vyhrazena. Nejaktuálnější informace o změnách naleznete na https://cinafest.cz. Při zakoupení si zkontrolujte správnost všech údajů (na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel). Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného festivalu a není-li stanoveno jinak. V případě zrušení festivalu lze vstupné vrátit, a to nejpozději do 30 dnů od data konání festivalu. Nárok na navrácení vstupného na zrušené představení se uplatňuje na e-mailové adrese: info@cinafest.cz.  Při změně či přesunutí festivalu se vstupné vyměňuje na jiný termín dle pokynů prodávajícího a pořadatelů.  Pořizování audio-video záznamů je zakázáno. Obsah festivalu je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit. Prodávající a pořadatelé neodpovídají za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků. 

Dodací podmínky.
Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail doklad o zaplacení. Při vstupu je nutné uvést e-mail, který byl uvedený během vaší objednávky nebo předložit vytisknutý doklad o zaplacení.

Reklamační řád.
V případě jakékoli reklamace využijte tento kontakt: info@cinafest.cz

Ochrana osobních údajů.
Pokud jste zákazníkem Martina Businského, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mu své osobní údaje. Ten zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na:  https://cinafest.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 11. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.